theme

کاربرد Info

  مزایای سیستم رزرو اتاق جلسات

 • بهینه سازی استفاده از اتاق و برنامه ریزی فضای جلسه با استفاده از تجزیه و تحلیل امکانات
 • دسترسی به سیستم رزرو اتاق با استقرار صفحه نمایش های لمسی ۱۰ اینچی که روی سطوح و پشت در اتاق ها نصب شده است.
 • زمان آغاز و پایان جلسه مشخص است.
 • قابلیت نمایش وضعیت دسترسی اتاق ها به وسیله رنگ هایی که در جدول نمایش داده می شود.
 • طول زمان جلسه در این سیستم نشان داده می شود.
 • اطلاع رسانی ها در خصوص جلسه از طریق نمایشگر ها به اعضا و مراجعین اعلام می گردد.
 • با این سیستم استرس نبود جا و زمان برای برگزاری نشست ها و همایش ها کاهش می یابد.
 • همچنین می توان از این سیستم در رزرو وسایل و تجهیزات نیز استفاده کرد .
 • توانایی مدیریت جلسات و اتاق های کنفرانس را دارد و باعث صرفه جویی در وقت و کاهش هزینه می شود.
دیار